۱۳۸۷ اسفند ۲۷, سه‌شنبه

پيدا کنيد بشر را

در نشريهء «حکومت اسلامی» (سال سيزدهم، شمارهء اول، زمستان ۸۷)، آقای محمدرضا باقرزاده (محقق حوزه و دانشجوی دكترای علوم سياسی) می نويسند:

«مهمترين مبانی حقوق بشر اسلامی از نگاه آيةالله مصباح يزدی عبارتند از: خدامحوری و حاكميت ارادهء تشريعی خداوند، عبوديت و بندگی انسان ، و مسؤوليت و تكليف پذيری او، حكمت الهی ، كمال محوری ، و هدفمندی جهان و انسان ، اصالت معاد و اصالت و جاودانگی روح .»

پيدا کنيد «بشـر» را در اين مبانی حقوق بشر اسلامی!


*

۲ نظر:

Das گفت...

عبدی عزیز
همانطور که می دانی انسان الهی اسلامی همان دیکتاتور است هرچه انسان ماهیت خدای اسلامیش بیشتر می شود عظمت دیکتاتوریش بیشتر نمایان می گردد. خمینی انسانی بود که درین راه تا حدی موفق گشت یعنی اسلامیتش چنان بود که به بیشترین درجهی نزدیکی به خدای اسلامی می رسید. انسانی که می خواهد به این نزدیکی برسد همان میزان اسلامی تر می بایدشود هرچه اسلامی تر باشد نزدیکیش با خدابیشتر میشود. او باید در خدمت اسلام باشد و خود جایی دیگر شارع هم میگردد. تمام حقوق بشر اسلامی در اسلامیت ان نهفته است. بشر اینجا بقولی در اسلامیت حل می شود. هر مانعی انسانی درین راه دیگر بشر اسلامی نیست بلکه یا حذف گردد یا حداقل کنترل گردد
Alireza

سعید گفت...

سلام. سال نو خورشیدی و عید باستانی نوروز مبارک. از راه ای میل هم پیام تبریک فرستادم. نمیدانم دریافت شد یا نه؟ بدرود تا درود