۱۳۸۷ مهر ۲۹, دوشنبه

دريدا در قلهک

همين الآن در وبلاگ «بچهء قلهک» خواندم که نويسنده اش قصد ترجمهء نوشته های ژاک دريدا را دارد. بی شک اين يکی از مهمترين خبرهای روشنفکری چند دههء اخير است. اهميت آن چه بسا بيشتر از ترجمهء مجموعه آثار هايدگر توسط احمد فرديد باشد. نويسنده توضيح می دهد که فضای صميمی قلهک و رژيم مردمی آقای احمدی نژاد مساعدترين فرصت را برای مبارزه با «لوگوسنتريسم» فراهم کرده است. چه کسی حدس می زد روزی دريدا و انديشهء امام زمان در قلهک به هم برسند؟


~

۲ نظر:

Das گفت...
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.
ناشناس گفت...

حالا شما شاید باورتان نیاید آقا ولی من‌، بله من حدس می‌زدم! از مدت‌ها پیش حس مرموز ِ حضوری-شهودی‌-انسی‌ای به من می‌گفت این راه‌، با رهروانی مثل ما‌، قابلیت این را دارد که به حوالی قلهک ختم شود‌. البته‌، آقا‌، دروغ چرا قلهک‌اش را زیاد مطمئن نبودم‌. حتا به خودم امیدواری می‌دادم که بچه‌محل‌های ما در شهرک (غرب) زودتر بجبند و دریدا را قبل از بچه‌های قلهک به محله خودمان ببرند‌. ولی افسوس که نشد...