۱۳۹۷ آبان ۳۰, چهارشنبه

اسناد چپ: مسایل سازماندهی در جنبش کارگری

نشریه‌ی مارکسیستی «پویا» از دی ماه ۱۳۶۳ تا دی‌ماه ۱۳۶۵ مجموعاً چهار شماره در ایالات متحده منتشر شد. شماره‌ی چهار دربرگیرنده‌ی مقالات و ترجمه‌هایی راجع به خودگردانی کارگری، حزب، و سازماندهی است. (در آن زمان عبدی کلانتری به دلایل امنیتی نوشته‌ها و ترجمه‌هایش را با اسامی مستعار ع. ک. دستان، طاهر مصدق، بهمن نظریان، ح. مجد و غیره امضاء می‌کرد.)  در زیر پنج  مقاله از این شماره گزین و اسکن شده:
مارکسیسم وخودرهایی‌بخشی پرولتری
نورمن گیراس، ترجمه‌ی عبدی کلانتری
فایل با کیفیت بالا
فایل کوچک


مسایل تشکیلاتیِ سوسیال‌دموکراسی روسیه
روزا لوکزامبورگ، ترجمه‌ی عبدی کلانتری همراه با پیشگفتار مترجم
فایل با کیفیت بالا
فایل کوچک


تروتسکی و مسأله‌ی مشارکت سیاسی
نورمن گیراس، ترجمه‌ی عسگر آذری
فایل با کیفیت بالا
فایل کوچک


رهبری، شکل‌گیری حزب، بوروکراسی، خودانگیختگی و خودآگاهی
آنتونیو گرامشی، ترجمه‌ی عبدی کلانتری همراه با پیشگفتار مترجم
فایل با کیفیت بالا
فایل کوچک


لنین، لوکزامبورگ، تروتسکی، و مسأله‌ی حزب کارگری
نورمن گیراس، ترجمه‌ی عبدی کلانتری
فایل با کیفیت بالا
فایل کوچک