۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

نوعی از بسيج

از صفحه‌فيسبوک عبدی کلانتری ـ ۲۱ فوريه ۲۰۱۱

در اين تاريخ، بيش از يکسال و نيم از شروعی «جنبش سبز» گذشته اما هنوز خطر شورش مردم در خيابان‌ها حس مي‌شود. رژيم جوانک‌های باتوم به دست را برای سرکوب بسيج کرده؛ اين‌ها که در اين عکس مي‌بينيد:عبدی کلانتری - به چهره و حالت‌شان نگاه کنيد : اين بچه‌ها نمی توانند فقط حزب الهی مؤمن يا فقط لومپن و اوباش باشـند؛ به احتمال زياد آنها فقط مزدورند و اگر فردا ورق برگردد و باد از سـوی ديگری بوزد، آنها مزدشان را از جای ديگری می طلبند. دگرگونی توازن قوا آنها را به جنبش پيوند خواهد داد. شما چه فکر می کنيد؟

محمود فرجامی - اينها نيازمند چند تا پس گردنی هستند. جدی مي‌گويم. اگر امروز که باتوم دستشان است با پس گردنی عقب نروند بايد فردا که دستشان تيربار است به سمتشان گلوله شليک کرد.

عبدی کلانتری - شايد بهتر باشد پس گردنی‌ها را نگه داريم برای نمايندگان والامقام مجلس اسلامی که مثلاً قرار است مرکز عقلانيت و شعور نظام باشند ولی دو سه روز پيش با عربده و دهان کف‌کرده مثل قمه‌کش‌های راستهء بازار برای قتل کروبی و موسوی تعزيه راه انداخته بودند. اين بچه‌های پاپتی و يک لاقبا را که لابد تعدادشان هم در اعماق جامعه کم نيست بايد با شيوه‌های ديگری روشن کرد؛ شايد با بسـتنی‌های مجازی رفاقت و لبخند و صفا از طرف هم سن وسال‌هاشان و شايد با نان و کلوچه و چه می‌دانم همين بستنی قيفی‌هايی که دارند با ولع می خورند.

محمود فرجامی - نه. اراذل مستقر در مجلس را بايد دستبند زد و به دادگاه عادل سپرد. آنهايی که سخت محتاج پس گردني‌اند همين بچه‌ها هستند. اينها را در گفتگو با راديو زمانه اخيرا گفته‌ام. پيشتر هم در يادداشتی در مورد "لاشه لات‌ها" از جنبه ديگری پرداخته بودم.

نجات بهرامی - اين بچه‌ها اگر شرايط سخت بشه و مردم در خيابان جدی تر مقاومت کنند ، قطعا به خاطر ترس و مخالفت خانواده‌هايشان در چنين جاهايی حضور پيدا نمی کنند . بعد از تجمعات بزرگ سال ۸۸ ما شاهد چنين مساله ای بوديم . حتی خيلی از ايتها پرونده خود را از پايگاه محل گرفته بودند تا تبديل به اتهامی بر عليه آنها نشود . به اين خاطر من با جناب فرجامی موافقم.

مجيد زهری - عجب عکس تکان‌دهنده‌ای است! آيندگان ما را به چه کارهای شرم‌آوری کشيده‌اند.

###
بخوانيد :
انتقاد از «منشور جنبش سبز» که روحية محافظه‌کاری درآن به چشم می خورد و ، با زبانی انشاوار و مملو از جمله های طولاني ِ دوپهلو و صفتهای زائد ، در مجموع هنوز ديدگاه‌های جناح مذهبی و اصلاح‌طلبان محافظه کار ِ درون جنبش سبز را نمايندگی می کند. /// ع ک

###
صدای تظاهرکنندگان ـ  دهم اسفند ۱۳۸۹در تهران و شيراز