۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

چطور می توان در «روح» پا سفت کرد؟

ناصر کاخساز (فعال سياسی چپ) می گويد: پايگاه‌های اجتماعی احزاب با شعار‌های سياسی‌شان همخوانی ندارد و از همه مهم‌تر آزاديخواهی در روح آنان پا سفت نکرده است.

پرسش ۱ ـ چطور می توان در «روح» پا سفت کرد؟
پرسش ۲ ـ پا سفت کردن و پا شل کردن در کجا و به چه معنی به کار می رود؟


هیچ نظری موجود نیست: